Opłaty

Czesne pokrywa całkowity koszt pobytu dziecka w przedszkolu przez 9 godzin dziennie- rodzic nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wyżywieniem i pakietem zajęć ponadprogramowych

Czesne miesięczne

Opłacane jest z góry, przelewem na konto przedszkola do 5 dnia każdego miesiąca – 450 PLN.

Czesne pokrywa całkowity koszt pobytu dziecka w przedszkolu przez 9 godzin dziennie- rodzic nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wyżywieniem i pakietem zajęć ponadprogramowych

W ramach miesięcznego czesnego zapewniamy:

 • opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat,
 • zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 6.45 – 16.15,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • realizację programu zatwierdzonego przez MEN,
 • całodzienne wyżywienie, 4 zbilansowane, zdrowe posiłki,
 • wycieczki i imprezy przedszkolne,
 • bezpłatne zajęcia adaptacyjne.
 • pakiet zajęć ponadprogramowych,
 • 4 kółka zainteresowań.

Wpisowe

Jednorazowa opłata wpłacana po podpisaniu umowy i rezerwacji miejsca – 300 PLN.

Opłaty dodatkowe

 • Ubezpieczenie dziecka około 30 PLN rocznie.
 • Karty pracy na cały rok szkolny około 100 PLN rocznie.
 • Zdjęcia wykonywane przez firmę zewnętrzną ok 30 PLN za album – zakup dobrowolny dwa, trzy razy w ciągu roku.
 • Teatrzyk ok 15 PLN trzy – cztery razy do roku.
 • Zdjęcia – ok. 40 PLN.

Koszty związane z przygotowaniem np. stroju na bal karnawałowy itp. rodzice ponoszą we własnym zakresie.
Koszty związane z wydarzeniami w ciągu roku np. wycieczki, dzień dziecka ustalane są z rodzicami przed zaplanowanymi działaniami.

Nie chcemy, by którekolwiek z dzieci czuło się u nas pokrzywdzone lub pominięte, dlatego wszystkie uczestniczą we wszystkich zajęciach, bawią się, uczą i rozwijają wspólnie.

Czesne pokrywa całkowity koszt pobytu dziecka w przedszkolu przez 9 godzin dziennie- rodzic nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wyżywieniem i pakietem zajęć ponadprogramowych.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu czesne w następnym miesiącu pomniejszane jest o odliczenia za dni nieobecności zgodnie z zapisami umowy *.

Janusz Gołęgowski
Janusz Gołęgowski
2020-10-12
Agnieszka Kołodziej
Agnieszka Kołodziej
2019-06-18
Super przedszkole Bardzo miłe panie Dziecko zadowolone
Ewa Syrzycka
Ewa Syrzycka
2019-06-06
Agnieszka Gołęgowska
Agnieszka Gołęgowska
2017-07-17