Dla Rodziców

PLAN DNIA
6:45–8:30 -Schodzenie się dzieci do przedszkola – rozmowa nauczyciela z rodzicami dzieci;swobodna zabawa dzieci według własnych zainteresowań;praca z zespołem dzieci lub indywidualna kompensacyjno – wyrównawcza,praca z dzieckiem zdolnym.
8:45–9:00 -Toaleta - mycie rąk,przygotowanie do śniadania.
9:00–9:20 -Śniadanie;Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
9:20–9:30 -Czynności higieniczne – mycie zębów.
9:30–10:00 -Zajęcia dydaktyczne:zajęcia rozwijające i doskonalące kompetencje językowe,matematyczne,doskonalenie sprawności manualnej rąk,spotkania z przyrodą,wycieczki,spotkania z ciekawymi ludźmi,ćwiczenia praktycznego życia.
10:00–11:00 -Zajęcia ponadprogramowe,koła zainteresowań
11:10–11:30 -Obiad –pierwsze danie.
11:30–12:30 -Pobyt na świeżym powietrzu,spacery,wędrówki piesze,zabawy i ćwiczenia ruchowe.
12:30–12:40 -Przygotowanie do obiadu.
12:40–13:00 -Obiad – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami oraz doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.
13:10–14:20 -Maluchy - Leżakowanie i sen – bajkoterapia,muzykoterapia
Starszaki – zajęcia edukacyjne,pobyt na świeżym powietrzu.
14:20–14:30 -Przygotowanie do podwieczorku.
14:30–14:50 -Podwieczorek.
14:50–16:15 -Rozchodzenie się dzieci – zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,zabawy integracyjne,ruchowe,tematyczne ze śpiewem,manipulacyjne,konstrukcyjne,indywidualne i grupowe,gry dydaktyczne.