Jaś i Małgosia Niepubliczne Przedszkole

Dla Rodziców

PLAN DNIA
7:00–8:30 - Schodzenie się dzieci do przedszkola – rozmowa nauczyciela z rodzicami dzieci; swobodna zabawa dzieci według własnych zainteresowań; praca z zespołem dzieci lub indywidualna kompensacyjno – wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.
8:45–9:00 - Toaleta - mycie rąk, przygotowanie do śniadania.
9:00–9:20 - Śniadanie; Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
9:20–9:30 - Czynności higieniczne – mycie zębów.
9:30–10:00 - Zajęcia dydaktyczne : zajęcia rozwijające i doskonalące kompetencje językowe, matematyczne, doskonalenie sprawności manualnej rąk, spotkania z przyrodą, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, ćwiczenia praktycznego życia.
10:00–11:00 - Zajęcia ponadprogramowe, koła zainteresowań
11:10–11:30 - Obiad –pierwsze danie.
11:30–12:30 - Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wędrówki piesze, zabawy i ćwiczenia ruchowe.
12:30–12:40 - Przygotowanie do obiadu.
12:40–13:00 - Obiad – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami oraz doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.
13:10–14:20 - Maluchy - Leżakowanie i sen – bajkoterapia, muzykoterapia
Starszaki – zajęcia edukacyjne, pobyt na świeżym powietrzu.
14:20–14:30 - Przygotowanie do podwieczorku.
14:30–14:50 - Podwieczorek.
14:50–16:20 - Rozchodzenie się dzieci – zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, ruchowe, tematyczne ze śpiewem, manipulacyjne, konstrukcyjne, indywidualne i grupowe, gry dydaktyczne.